COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

El Col·legi

 

Els administradors de finques, per a exercir llur activitat, han de tenir la capacitació professional requerida i han de complir les condicions legals i reglamentàries que els siguin exigibles, amb el benentès que la pertinença al col·legi professional corresponent els habilita per a exercir la professió, segons cita l'article 54.2 de la Llei 18/2007 de Dret a l'Habitatge.

L'accés a la professió d'Administrador de Finques es regula per mitjà del Decret 693/68 publicat en el BOE núm. 86, de 9 d'abril de 1968, i en els Estatuts de la Corporació en els quals s'estableixen els següents procediments d'ingressos mitjançant l'aportació de la titulació exigida:

Primer: Directament sense un altre requisit, prèvia l'alta col·legial, que estar en possessió d'algun dels següents títols universitaris: 
Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió, Ajudants de Monts, Enginyers Tècnics en Informàtica de Sistemes, Diplomats en Ciències Empresarials, Enginyers Tècnics Navals, Dipl. en Empreses i Activitats Turístiques, Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, Diplomats en Gestió i Administració Pública, Enginyers Tècnics de Telecomunicació, Diplomats en Gestió Comercial i Màrqueting, Enginyers Tècnics en Topografia, Diplomats en Informàtica, Llicenciats de la Marina Civil, Diplomats en Magisteri, Llic. en Administració i Direcció d'Empreses, Diplomats en Matemàtiques, Llicenciats en Antropologia, Diplomats en Relacions Laborals, Llicenciats en Arquitectura, Grau en Enginyeria de Materials, Llicenciats en Ciències Ambientals, Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, Llicenciats en Ciències Biològiques, Grau Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques, Llicenciats en Ciències Empresarials, Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació, Llicenciats en Ciències Geològiques, Grau en Comerç, Llicenciats en Ciències Físiques, Grau en Direcció d'Empreses, Llicenciats en Ciències Polítiques, Grau en Direcció i Creació d'Empreses, Llicenciats en Ciències Químiques, Grau en Enginyeria de l'Edificació, Llicenciats en Dret, Graduats en Ciències Audiovisuals, Llicenciats en Documentació, Graduats en Finances i Comptabilitat, Llicenciats en Econòmiques i Comercials, Graduats Socials, Llicenciats en Filologia, Enginyers Agrònoms, Llic. en Filosofia i Ciències de l'Educació, Enginyers de Camins, Canals i Ports, Llicenciats en Filosofia i Lletres, Enginyers en Informàtica, Llicenciats en Geografia i Història, Enginyers Industrials, Llicenciats en Humanitats, Enginyers de Mines, Llic. en Investigació i Tècniques de Mercat, Enginyers de Monts, Llicenciats en Matemàtiques, Enginyers de Telecomunicació, Llicenciats en Pedagogia, Enginyers Químics, Llicenciats en Psicologia, Enginyers Tècnics Agrícoles, Llicenciats en Psicopedagogia, Enginyers Tècnics en Disseny Industrial, Llicenciats en Sociologia, Enginyers Tècnics en Explotació de Mines, Professors Mercantils, Enginyers Tècnics Forestals, Procuradors dels Tribunals de Justícia, Enginyers Tècnics Industrials i Veterinaris.

Segon: L'altre sistema d'accés és estar en possessió del títol que es realitza a través de les diferents universitats que tenen signat conveni amb el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques, com títol propi i expedit pels rectors de les mateixes.


Si esteu interessats en rebre més informació sobre la col·legiació cal que envieu aquest formulari omplert amb totes les dades o bé trucar a les oficines col·legials al telèfon 972 20 59 74.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *