COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Funcions de L'Administrador

Per la seva capacitació professional, l'administrador de finques pot també:
  • Assessorar sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària.
  • Procedir a l'emissió de dictàmens sobre assumptes propis de l'àmbit de les seves funcions, i intervenir, com a tècnic en la matèria, com a perit judicial i emetre dictàmens sobre la valoració de preu d'un arrendament.
  • Atendre la mediació entre parts implicades en conflictes generats en l'àmbit d'aplicació de la seva activitat professional.