COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Funcions de L'Administrador

L'administrador de finques és un professional independent, el qual, de forma habitual i continuada, administra finques de tercers, bé urbanes, bé rústiques.

La seva adscripció al Col·legi comporta que s'avingui a unes normes d'actuació que garanteixen eficàcia i responsabilitat en l'exercici de la professió i, especialment, en les tasques encomanades.

El seu camp d'actuació no és, ni de bon tros, limitat ni estàtic, sinó que és d'allò més ampli, determinat per la pròpia dinàmica de les mateixes relacions humanes.

És per això que l'administrador de finques desenvolupa un paper de gran importància socio-econòmica, palpable de forma més que evident entre els propis ciutadans, la qual cosa es pot constatar a través de les seves funcions. Aquestes van encaminades, bàsicament, envers la gestió de béns immobles (mantenir i fer rendible el patrimoni immobiliari), la mediació en la relació entre propietaris i llogaters, l'administració de comunitats de propietaris o de béns dels mateixos propietaris, l'assessorament sobre matèries relacionades amb la propietat immobiliària, etc.